آخرین مطالب از تخت جمشید TV

پیام تبریک سال نو آموزشگاه تخت جمشید توسط دستیار هوش مصنوعی

کلیپ پیام تبریک سال جدید با بیان دستیار هوش مصنوعی

ادامه مطلب
دکتر سعید شیخیان مدیر آمزشگاه زبان و گردشگری تخت جمشید

کلیپ پیام ریاست آموزشگاه زبان و گردشگری تخت جمشید

ادامه مطلب
کلاس دوره متوسطه زبان انگبسی تخت جمشید مشهد

گالری عکس های آموزشگاه تخت جمشید 1

ادامه مطلب
کلیپ معرفی دوره خبرنگاری گردشگری مشهد

کلیپ معرفی دوره خبرنگاری گردشگری

ادامه مطلب
آموزشگاه زبان تخت جمشید

کلیپ نمایی از آموزشگاه زبانهای خارجی و هتلداری و گردشگری تخت جمشید 1

ادامه مطلب